EGYEDI FELTÉTELEK, MAGYARORSZÁG 
30-10-2007

Az alábbi egyedi feltételek (a továbbiakban: „Egyedi feltételek”) és az általános feltételek (továbbiakban: „Általános feltételek”), a továbbiakban együtt: „Általános és egyedi feltételek”, együttesen szerződést képeznek, és ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában a rövid szöveges üzenetekben (továbbiakban: „SMS-szolgáltatás”) és az interneten – jelen weboldalon vagy wapoldalon (továbbiakban: „Oldalak”) – és/vagy a Blinck United Ltd vagy leányvállalatai (továbbiakban: „Szolgáltató”, „mi”, „mienk”, „minket”, stb.) részéről más mobil tartalomszolgáltatás útján nyújtott tartalomra és szolgáltatásokra alkalmazandók. LÁSD AZ ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET IS. Az SMS-szolgáltatás és az Internet (az Oldalakat is ideértve) együttes használata a továbbiakban együtt: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”.

  1. ORSZÁG

A szolgáltatások nyújtásának helye Magyarország.

  1. SZOLGÁLTATÓ

A Szolgáltatásokat az Claus Mobi GmbH 

Grünstraße 8 - 40212 Düsseldorf,  Németország nyújtja.

  1. JOGOSULTSÁG

A szolgáltatások igénybevevője kizárólag Magyarországon törvényes lakhellyel rendelkező személy lehet, aki (1) 18. életévét betöltötte, jogos előfizető és/vagy rendelkezik szülője (szülei) és/vagy az előfizető engedélyével, hogy nevében a Szolgáltatásra előfizessen és azt használja, továbbá (2) a szülő és/vagy az előfizető, valamint saját nevében jelen Általános és egyedi feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szolgáltatásra való előfizetéssel és annak használatával Ön elismeri és megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta az Általános és egyedi feltételeket, továbbá eleget tesz a fentiek szerint Önre vonatkozó feltételeknek.

  1. DÍJAK

szolgáltatás igénybevételének díját a mobile szolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza. Az érvényes díjakról Szolgáltatásaink, televíziós reklámok és az Oldalak nyújtanak tájékoztatást. Az SMS szolgáltatás díjával az operátorok Ön mobiltelefon-számláját terhelik, vagy levonják egyenlegéből. A Szolgáltatás bármilyen okból történő törlése esetén a Szolgáltató nem téríti vissza az addig kifizetett díjakat, hacsak a jelen megállapodás másként nem rendelkezik. Külön mobilszolgáltatói SMS-díjak alkalmazandók.

  1. RÖVID KÓDOK, KULCSSZAVAK ÉS AZ OLDALAK URL-CÍME

A Szolgáltatásainkhoz és az Oldalakon használt rövid kódokat, kulcsszavakat és URL-címet (Uniform Resource Locator) illetően szolgáltatásaink, televíziós reklámok és az Oldalak nyújtanak tájékoztatást.

  1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERZŐI JOGI MEGBÍZOTT

Az Oldalakon és/vagy SMS-szolgáltatásban és/vagy televíziós reklámokban a Szolgáltatásnak megfelelő tájékoztatást nyújtunk. Ha ezen túlmenően további tájékoztatásra van szüksége vagy egyéb kérdései lennének, Ügyfélszolgálati Központunk és/vagy Szerzői Jogi Megbízottunk rendelkezésére áll minden munkanapon 9:00-tól 17:00 óráig. Munkaórákon kívül a munkidő kezdéséről telefonon adunk információt.

Ügyfélszolgálati központunk elérhető telefonon, postai úton vagy e-mailben, mint ahogy fel van tüntetve weboldalainkon és Szolgáltatásainkban. Az ügyfélszolgálat telefonszáma mentes vezetékes. Minden kérdésre kapott e-mailben válaszolunk számított két munkanapon, csakúgy mint a postai úton érkező leveleket a kézhezvételtől számított egy munkanapon belül. Postai levelezés esetén kérjük vegye figyelembe a nemzetközi postai kézbesítési időt a levél beérkezését és kiküldését illetően.

A szolgáltatásunkra vonatkozó bármilyen panaszt írásban kell benyújtani, e-mailben vagy postai úton. Minden egyes panaszt a tények alapján vizsgálunk felül és ennek megfelelően kínálunk megoldást az ügyfél számára. Minden panaszbejelentés az Ügyfélszolgálati Központba való beérkezéstől számított 48 órán belül kerül megválaszolásra. Ha bármilyen okból kifolyólag az eset kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe mint a fent megjelölt időtartam, arról az ügyfelet tájékoztatjuk és egy új határidő lesz kitűzve.

Ügyfélszolgálati Központ:

Postai cím: Claus Mobi GmbH 
Email: info.hu@winbestdeals.com
Telefon: 0616777621 

Grünstraße 8 - 40212 Düsseldorf,  Németország nyújtja.

Kereskedelmi Kamara száma: HRB 76676
Adószám: DE305829777