SZERZŐI JOGI SZABÁLYZAT 
27-09-2006

WinBestDeals („mi”, „minket” a „miénk”) tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és kéri, hogy felhasználói is tegyenek így. Bizonyos körülmények fennállása esetén a Szolgáltatónak jogában áll saját belátása szerint letiltani és/vagy megszüntetni azon felhasználók fiókját, akik az Általános és Különleges Feltételekben leírtak alapján megsértik mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jelen Szerzői Jogi Szabályzat feltételeit megváltoztassuk. Mivel ezen az oldalon minden változtatást közzéteszünk, javasoljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza ezt az oldalt. Ha Ön a Szerzői Jogi Szabályzat változtatásait követően is igénybe veszi a Szolgáltatást, ez a változtatások Ön általi elfogadásának minősül.

Az Általános és Különleges Feltételek (beleértve jelen Szerzői Jogi Szabályzatot is), valamint a További Rendelkezések az eredeti (angol nyelvű) dokumentumok magyar nyelvre lefordított változatának minősülnek. A lefordított dokumentumok és az eredeti dokumentumok közötti eltérés, valamint jogviták esetén az eredeti dokumentumokat kell irányadónak tekinteni.

Ha úgy érzi, hogy anyagait a szerzői jogi előírásokat megsértve másolták le, reprodukálták vagy jelenítették meg ezen a weboldalon vagy wapoldalon (az „Oldalakon”), vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogait bármilyen más módon megsértették, kérjük, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatos igénybejelentéshez vagy az egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének bejelentéséhez adja meg az alábbi információkat a Szolgáltató megbízottja számára (a „szerzői jogi képviselőnek”):

  1. a szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő érdek tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
  2. az Ön szerint megsértett szerzői jogvédelem alatt álló munka, illetve egyéb szellemi tulajdon leírása;
  3. a szellemi tulajdont Ön szerint sértő anyag leírása és elhelyezkedésének meghatározása a weben;
  4. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;
  5. az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszemű meggyőződése szerint a vitatott használatot a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője, illetve a törvények nem engedélyezik;
  6. az Ön nyilatkozata arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában szavatolja a bejelentés fenti információinak pontosságát és azt, hogy Ön a szerzői jog vagy a szellemi tulajdon tulajdonosa, illetve a szerzői jog vagy szellemi tulajdon tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy.

A Szolgáltató szerzői jogi képviselőjével elektronikus levélben léphet kapcsolatba. A szerzői jogi képviselő e-mail címét megtalálja az Oldalakon, és/vagy Szolgáltatásainkon keresztül és telefonon is megtudhatja. A telefonszám a Különleges Feltételekben található.  Ezen túlmenően a szerzői jogi képviselő elérhető a Szolgáltató címén is, melyet a Különleges Feltételek tartalmaznak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jogsértéssel kapcsolatos bejelentés kézhezvétele esetén visszautasítsa vagy törölje a feltehetően jogsértő tartalmat. Az Ön országában érvényes szerzői jogi szabályozásnak megfelelő, illetve annak lényegében megfelelő jogsértéssel kapcsolatos bejelentés kézhezvételét követően a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja a feltehetően jogsértő, vagy a jogsértő tevékenység tárgyát képező tartalmat, vagy letiltja az ahhoz történő hozzáférést.   A Szolgáltató ésszerű lépéseket tesz az általa eltávolított vagy letiltott tartalmat készítő vagy azt a weboldalon elhelyező felhasználó haladéktalan értesítésére.

A szerzői jogi szabályzat értelmében ellenbejelentést tehet a Szolgáltató felé az a felhasználó, akinek anyagát jelen szabályzatnak megfelelően eltávolították vagy letiltották. Az ellenbejelentést írásban kell eljuttatni szerzői jogi képviselőnkhöz a fent említett címre, az alábbi tartalommal:

  1. a felhasználó elektronikus vagy fizikai aláírása;
  2. az eltávolított vagy letiltott tartalom leírása, és annak a webhelynek a meghatározása, ahol az adott anyag annak eltávolítása vagy letiltása előtt megtalálható volt, beleértve a teljes URL-t (egységes forrásmeghatározót) is;
  3. az Ön büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy jóhiszemű meggyőződése szerint az anyagot tévedésből, illetve az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves azonosítása miatt távolították el vagy tiltották le;
  4. a felhasználó neve, címe és telefonszáma, továbbá egy nyilatkozat arról, hogy a felhasználó aláveti magát az Ön országában működő választott bírói szervek döntéseinek, és hogy Ön elfogadja a jogsértést először bejelentő személytől érkező bejelentést.

Az Ön országában hatályos szerzői jogi szabályzatnak megfelelő ellenbejelentés kézhezvételét követően a Szolgáltató haladéktalanul eljuttatja az ellenbejelentés másolatát a jogsértést elsőként bejelentő személynek, és értesíti ezt a személyt arról, hogy tíz (10) – tizennégy (14) munkanapon belül visszahelyezi az eltávolított anyagot, illetve feloldja az anyaghoz való hozzáférés tilalmát.  Ezen túlmenően a Szolgáltató az ellenbejelentés kézhezvételét követő tíz (10) – tizennégy (14) munkanapon belül visszahelyezi az eltávolított anyagot, illetve feloldja az anyaghoz való hozzáférés tilalmát, kivéve, ha a Szolgáltató kijelölt szerzői jogi képviselője ezt megelőzően bejelentést kap a jogsértéssel kapcsolatos bejelentést elsőként benyújtó személytől arra vonatkozóan, hogy ez a személy keresetet nyújtott be a bíróságra, melyben bírói végzést kér a felhasználónak az Oldalak illetve a Szolgáltató szerverének vonatkozásában folytatott jogsértő tevékenységének megakadályozására.